Citáty a modlitby

14.02.2012 21:26
Ďakujem Bohu za modrú oblohu, ďakujem anjelom za ich podporu, ďakujem vílam za ich starosť, ďakujem elfom za ich radosť.   Ďakujem noci, mesiacu aj hviezdam, ďakujem, že po...
11.10.2011 19:32
Neprosím o zázrak, Pane, ale o silu pre všedný život. Nauč ma umeniu malých krokov. Sprav ma vynaliezavým a vynachádzavým, sprav ma sebaistým v správny čas. Obdar...
11.10.2011 19:25
  Pane, urob ma tvorcom pokoja: aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť, odpustenie, kde sa množia urážky, jednotu, kde vládne nesvornosť.   Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo...
07.10.2011 12:46
  Otče, ktorý tróniš nad všetkými svetmi,   prichádzať k Tebe máme nie s prosbami, ale len s vďakou - - veď všetky dary pochádzajú od Teba. A tak vďaka za to, že si ma...
07.10.2011 12:44
  Stojíme vo Svetle v Tvojom stvorení a vieme o Tebe, ó, Tvorca všetkého!   Vieme o Tvojej nekonečnej múdrosti a dobrote, o Tvojej pravečnej...
07.10.2011 12:42
  Verím vo Svetlo, v Teba, Tvorca všetkého, v Tvoju nekonečnú múdrosť a dobrotu, v Tvoju pravečnú moc a nevyčerpateľnú silu.   Pred tebou sa...
07.10.2011 12:35
  Nech oči, ktoré čítajú tento odkaz, neuvidia nič zlé, Nech ruky, ktoré pošlú tento odkaz iným, nepracujú nadarmo, Nech sa ústa, ktoré hovoria "Amen" na túto modlitbu, smejú naveky. Zotrvaj v...
07.10.2011 12:28
  Ó Pane,   k Tebe sa dvíha môj hlas, vypočuj, prosím, moju prosbu a pošli ku mne svojho syna!   Prosím Ťa, Pane, prebuď moju spiacu dušu, aby som ju splnil svoju...
07.10.2011 12:26
  Pane! V milostiplnom pôsobení Tvojho stvorenia máš pre nás vždy pripravený pokrm! Prijmi našu vďaku za Tvoju dobrotu! Amen   Pane! Pri tomto jedle pamätáme na Tvoju milosť...
07.10.2011 11:09
  „Všetko, čo vyšlete, sa k vám vráti. Slová aj...
Záznamy: 1 - 10 zo 10

Modlitba Pána

(podľa pôvodného textu zachovaného v biblii aramejských kresťanských komunít)

 

Rodič náš, Stvoriteľ Kozmu,

svetlo Tvoje priveď do nášho vnútra,

stvor Kráľovstvo Tvoje v nás,

aby želania Tvoje našimi mohli byť-

   vo svetle aj tvare,

daj nám naše každodenné potreby

   v chlebe a poznaní.

Osloboď nás od pút omylov našich,

ako aj my sa zriekame moci danej chybami druhých.

Nedopusť, aby nás povrchné veci očarili,

ale zbav nás od toho, čo zdržuje v Ceste,

lebo Ty dávaš vznik Moci a Životu – Tvojej piesni,

ktorá všetko oslavuje.

 

Amen

Kontakt

Škola LAKreD Alejova 2
Košice
04001
skolalakred@gmail.com