GAIA-bytosť ZEME

 

Venujte, prosíme, denne minútu svojej milujúcej pozornosti  Bytosti Zeme - Gaii.

 

Silné ego ľudí často neumožňuje vidieť, že ľudia a Zem sú prepojené nádoby. Zem je naša Matka. A to na oveľa hlbšej úrovni, než sú mnohí ochotní pripustiť.

Gaia – Zem, bohyňa Zeme, matka všetkého pozemského a Zem sama;

 

 

Najdrahší Bože!

Sme si vedomí, že situáciu, ktorá je teraz na Zemi, sme spôsobili my ľudia

svojim jednaním a myslením.

S Tvojou pomocou máme však možnosť ju zmeniť.

Prosíme o Tvoju pomoc.

Otvárame svoje životy, svoje srdcia, svoje mysle a svoje duše Tvojej Láske a Svetlu

a necháme ich skrz seba prúdiť.

Na krídlach anjelov posielame Matke Zemi a ľuďom myšlienky a modlitby

plné lásky, radosti, svetla, mieru a nádeje.

Odovzdávame dianie na Zemi do Tvojich rúk a veríme, že tu sme všetci v bezpečí.

Nech Tvoja láska a svetlo naplnia naše životy!

Ďakujeme Tebe aj anjelom

 

Modlitba Pána

(podľa pôvodného textu zachovaného v biblii aramejských kresťanských komunít)

 

Rodič náš, Stvoriteľ Kozmu,

svetlo Tvoje priveď do nášho vnútra,

stvor Kráľovstvo Tvoje v nás,

aby želania Tvoje našimi mohli byť-

   vo svetle aj tvare,

daj nám naše každodenné potreby

   v chlebe a poznaní.

Osloboď nás od pút omylov našich,

ako aj my sa zriekame moci danej chybami druhých.

Nedopusť, aby nás povrchné veci očarili,

ale zbav nás od toho, čo zdržuje v Ceste,

lebo Ty dávaš vznik Moci a Životu – Tvojej piesni,

ktorá všetko oslavuje.

 

Amen

Kontakt

Škola LAKreD Alejova 2
Košice
04001
skolalakred@gmail.com