KRUH

 

 

Kruh je symbolom bezpečia, zdieľania, rovnosti a spájania.

 

Potreba podeliť sa nielen o tanečné kreácie orientálneho tanca, ale i o získané poznatky, skúsenosti, vyjadriť svoje názory, svoje pocity – to bolo impulzom prvopočiatku Kruhu žien.

Priestory školy LAKreD sa stali miestom nášho „útočiska“ a otvorenia tohto kruhu aj pre širokú verejnosť.

Akcie organizované KRUHOM žien:

 

      Prvé stretnutie - apríl 2011 

prednáška: „Zem a jej vyššie verzie - pomoc Zemi“

Meditácia:  „Napojenie sa na srdcovú čakru Zeme“

 

Stretnutie – máj 2011  

    prednáška:  „Vzťahy“ -  partnerské, rodinné, pracovné.  Prečo to jednoducho niekedy nefunguje ...  ako je to s našimi energiami - aj v sexe!

 

Stretnutie – jún 2011  

    prednáška: „Rôzne následky očkovania a nesprávnej medicínskej diagnostiky“

 

     Stretnutie - október 2011 

         prednáška: „Aura, výstavba človeka a stvorenia“

 

     Stretnutie – november 2011

        prednáška: „Deti dneška“ - ako sa pripraviť na ich príchod, porozumieť im a zabezpečiť šťastné detstvo

 

      Stretnutie – december 2011 

         prednáška: „Slovo ako tvorivý akt“ - zlepšujeme svoje vzťahy prostredníctvom vedomej komunikácie

Modlitba Pána

(podľa pôvodného textu zachovaného v biblii aramejských kresťanských komunít)

 

Rodič náš, Stvoriteľ Kozmu,

svetlo Tvoje priveď do nášho vnútra,

stvor Kráľovstvo Tvoje v nás,

aby želania Tvoje našimi mohli byť-

   vo svetle aj tvare,

daj nám naše každodenné potreby

   v chlebe a poznaní.

Osloboď nás od pút omylov našich,

ako aj my sa zriekame moci danej chybami druhých.

Nedopusť, aby nás povrchné veci očarili,

ale zbav nás od toho, čo zdržuje v Ceste,

lebo Ty dávaš vznik Moci a Životu – Tvojej piesni,

ktorá všetko oslavuje.

 

Amen

Kontakt

Škola LAKreD Alejova 2
Košice
04001
skolalakred@gmail.com