Laurine prijatia

Prijatia

10.09.2011 14:51
     Vieš, kto je prvý medzi prvými? Nikto. Ten, kto je vysoko, už nerozlišuje, či...
10.09.2011 14:49
  Ľudské trápenie! Ako povrch kokosového orecha – povrch bez farieb, života, suchý,...
10.09.2011 14:48
   Človek túži po uznaní. Túži po tom, aby jeho svet bol pochopený a by boli...
10.09.2011 14:47
  Pozrime sa, ako funguje stvorenie. Energie prúdia z Božskej sféry nadol...
10.09.2011 14:46
   Dnes aj zajtra a každý deň musíme robiť rozhodnutia. Nie sú jednoduché. Mnohé...
10.09.2011 14:45
       Ó, pýcha! Zničujúca namyslenosť na zlomky poznania vesmíru...
10.09.2011 14:44
   Schodište pred nimi bolo široké, prikryté šerom, ale hore vo výške presvitalo...
10.09.2011 14:43
    Vo veľkej miestnosti sa pri stole skláňala k nevedomým duchovným...
10.09.2011 14:41
  Túžba po poznaní je vlastná ľudským duchom. Tvorí základ ich jadra, lebo stvorenie vzniklo...
10.09.2011 14:40
   Poznanie príčin, prečo sa svet vyvíja takýmto spôsobom, je veľmi dôležité. Ale...
Záznamy: 1 - 10 zo 25
1 | 2 | 3 >>

Modlitba Pána

(podľa pôvodného textu zachovaného v biblii aramejských kresťanských komunít)

 

Rodič náš, Stvoriteľ Kozmu,

svetlo Tvoje priveď do nášho vnútra,

stvor Kráľovstvo Tvoje v nás,

aby želania Tvoje našimi mohli byť-

   vo svetle aj tvare,

daj nám naše každodenné potreby

   v chlebe a poznaní.

Osloboď nás od pút omylov našich,

ako aj my sa zriekame moci danej chybami druhých.

Nedopusť, aby nás povrchné veci očarili,

ale zbav nás od toho, čo zdržuje v Ceste,

lebo Ty dávaš vznik Moci a Životu – Tvojej piesni,

ktorá všetko oslavuje.

 

Amen

Kontakt

Škola LAKreD Alejova 2
Košice
04001
skolalakred@gmail.com