O NÁS

O zakladateľke a škole

 

       S veľkou Láskou sa pozerám na svoj doterajší život a uvedomujem si mnohé súvislosti. Uvedomujem si, že každá bolesť, trápenie, problémy, stretnutia, pády aj víťazstvá utvárali moju osobnosť, určili hĺbku poznania života a umožnili získať potrebné skúsenosti na založenie Školy LAKreD.

       Ak mi sudičky pri narodení „určili“ pred mnohými rokmi život učiteľa, musím na tomto mieste priznať, že som to neprijímala ľahko a viackrát som sa pokúšala zmeniť svoje životné povolanie. Dogmatický pohľad na vzdelávanie – nech už išlo o predchádzajúcu spoločnosť alebo súčasnú, nech išlo o moje vlastné vzdelávanie alebo vzdelávanie mnou, na skutočnosť, že súčasné školstvo neučí samostatne celostne myslieť a poznať život a jeho zmysel, neučí, ako pochopiť a prijať vlastný život, neučí zákony existencie ľudského ducha, neučí, ako používať a vážiť si svoje schopnosti a dannosti a používať ich na zveľaďovanie vlastného života a spolužitia človeka a prírody, naopak - učí, žiaľ, ČO si má človek myslieť, čo je potrebné a správne / pre niekoho/, aby si myslel, aký názor tí, ktorí sú na čele spoločnosti, potrebujú, aby mal, ktorým smerom potrebujú, aby sa uberalo jeho poznanie, ...aby niekto mal ešte väčšie a väčšie zisky podľa hesla: ...po nás potopa... – mi robil vždy problém.

        Môj sen učiť tých, ktorí sa chcú učiť, učiť to, čo je pre hlboké, radostné a tvorivé prežívanie života potrebné, sa rodil roky  - kým som prešla potrebnými životnými zákrutami, zoznámila sa s rôznymi oblasťami tradičných aj alternatívnych pohľadov na svet a „ochutnala ich ovocie“.

       Podoba školy sa nerodila ľahko. Tradičné spôsoby vyučovania som odmietala a systém kurzov, ako som si osobne odskúšala, je pre systematické vzdelávanie nevhodný.

       Najdôležitejším momentom pre podobu Školy LAKreD sa stali moje skúsenosti z dvojročného štúdia na Akadémii novej slovanskej spirituality /ANOSS/ v Prahe /2008-2010/. Po jeho absolvovaní v októbri 2010 bol otvorený prvý ročník A Školy LAKreD. V jeho priebehu sa hľadala a našla zatiaľ najvhodnejšia podoba takéhoto alternatívneho vzdelávania v našom čase a priestore.  Absolventi ročníka A 2010/2011 získali nielen nový pohľad na svet a vlastný život, ale aj hlboké zážitky a prežitky – každý na svojej úrovni, podľa potrieb a slobodného rozhodnutia svojej duše -a na základe aj ich podnetu a záujmu sa otvára  štúdium v školskom roku 2011/2012.

     

 

      „Spoznať Pravdu, poznať Pravdu,  žiť a učiť Pravdu“ sa stalo mojím cieľom. Z najväčšej hĺbky svojej duše ďakujem Svetlu, že mám možnosť tento cieľ napĺňať.

 

Bea Kseňáková

Modlitba Pána

(podľa pôvodného textu zachovaného v biblii aramejských kresťanských komunít)

 

Rodič náš, Stvoriteľ Kozmu,

svetlo Tvoje priveď do nášho vnútra,

stvor Kráľovstvo Tvoje v nás,

aby želania Tvoje našimi mohli byť-

   vo svetle aj tvare,

daj nám naše každodenné potreby

   v chlebe a poznaní.

Osloboď nás od pút omylov našich,

ako aj my sa zriekame moci danej chybami druhých.

Nedopusť, aby nás povrchné veci očarili,

ale zbav nás od toho, čo zdržuje v Ceste,

lebo Ty dávaš vznik Moci a Životu – Tvojej piesni,

ktorá všetko oslavuje.

 

Amen

Kontakt

Škola LAKreD Alejova 2
Košice
04001
skolalakred@gmail.com