PONUKA

 

ŠKOLA LAKreD

(Laurina akadémia kreativity duše)

ponúka

 

Vzdelávanie:                                                                       Kruh

 

* prednášky,

* semináre,

* konzultácie v oblasti vzdelávacích problémov detí a mládeže,

* kurzy komunikácie so zameraním:

-  tvorba prejavu a prednes prejavu,

-  harmonizácia pracovnej komunikácie,

-  harmonizácia rodinnej komunikácie – komunikácia partnerská, komunikácia rodičov a detí,

* korektorská činnosť / jazyková a štylistická oprava prác bakalárskych, diplomových,dizertačných,.../

 

Terapeutická práca:

 

*odstraňovanie energetických príčinných/kauzálnych defektov priestoru

*odstraňovanie energetických príčinných/kauzálnych narušení poľa človeka

*terapia tachyonmi

 

 

Systematické vzdelávanie:

 

*dvojročné štúdium:

  s obsahom: 1. ročník:

 - poznávanie výstavby stvorenia a zákonov stvorenia,

 - alternatívne pohľady na dejiny ľudstva a Zeme,

 - energetika človeka a priestoru,

 - charakteristiky ľudskej osobnosti ako mnohostrannej bytosti,

 - cyklus hlbokých meditácií zameraných na sebapoznávanie a prácu s vlastnou dušou,

 - cvičenia na rozvoj osobnosti, rozvoj kreativity duše a odblokovanie emocionálnych bariér,

a iné...

 

e-mailskolalakred@gmail.com

 

Adresa: Alejová 2, Košice 040 01


 

Modlitba Pána

(podľa pôvodného textu zachovaného v biblii aramejských kresťanských komunít)

 

Rodič náš, Stvoriteľ Kozmu,

svetlo Tvoje priveď do nášho vnútra,

stvor Kráľovstvo Tvoje v nás,

aby želania Tvoje našimi mohli byť-

   vo svetle aj tvare,

daj nám naše každodenné potreby

   v chlebe a poznaní.

Osloboď nás od pút omylov našich,

ako aj my sa zriekame moci danej chybami druhých.

Nedopusť, aby nás povrchné veci očarili,

ale zbav nás od toho, čo zdržuje v Ceste,

lebo Ty dávaš vznik Moci a Životu – Tvojej piesni,

ktorá všetko oslavuje.

 

Amen

Kontakt

Škola LAKreD Alejova 2
Košice
04001
skolalakred@gmail.com