Práca v kauzálnom poli

 

– odstraňovanie príčinných narušení kauzálneho poľa /defektov polí/ priestoru a človeka

 

    Veľa ľudí sa už stretlo s pojmom geopatogenita priestoru, geopatogénne pole, miesto. Sú to miesta, kde sa človek necíti dobre, je nervózny, prípadne cíti nepokoj, ba dokonca sa stávajú prípady, keď ľudia obývajúci určitý priestor veľmi často ochorejú, trpia vážnymi nemocami a vo zvýšenej miere zomierajú.

    Mnoho o dôležitosti harmónie priestoru sa dozvedáme z feng šuej, sú celé náuky o tom, ako by mal vyzerať priestor, kde sa má správne umiestniť dom, ako rozmiestniť nábytok – aké má byť umiestnenie postelí, aby sa nám spalo dobre a spánok aj prinášal skutočný oddych, aby sa nám neodčerpávala životná energia, ale naopak – dopĺňala a pod.

    Okrem klasických moderných negatívnych zón v priestore, ako sú dnes zóny s elektrosmogom / čo všetko spôsobuje elektrosmog  a ako sa s tým dá poradiť, sa dozviete v časti Tachyóny a Orgonity/ sú  záťažové aj miesta s narušením priestoru kanalizáciou, vodnými stokami, potrubiami, teplovodmi, postavením budov na miestach s ložiskami nerastných surovín, podzemných dier, podzemných vodných tokov a inými...

     V súčasnosti existuje už mnoho rôznych spôsobov, ako eliminovať – rušiť takéto negatívne až geopatogénne zóny.

    Práca v kauzálnom poli priestoru sa sčasti zaoberá aj liečením priestoru, ktorý je narušený už spomínanými príčinami. Väčšiu pozornosť ale venuje tomu, čo nezachytia klasické detekčné prístroje, čo sa nezistí ani sondami do podložia a neodstráni ani iným rozmiestnením nábytku a pod. – je to narušenie poľa príslušného priestoru myšlienkovými formami, hustými energiami vyslaného alebo produkovaného zla či už v minulosti alebo súčasnosti, alebo entitami existujúcimi na iných frekvenčných úrovniach,...čo môže súvisieť aj s udalosťami, odohranými na danom mieste /samovražda, vražda, násilie rôzneho druhu a pod./

    Liečenie daného priestoru sa môže vykonať iba so súhlasom oprávnenej osoby a duchovným povolením.  Ak je priestor „nemocný“ z viacerých príčin, ktoré môžu byť od seba aj nezávislé, je potrebná spolupráca viacerých metód. Každá z nich potom účinkuje na tej úrovni, kde je príčina – zle rozmiestnený nábytok cez feng šuej, elektrosmog príslušným zariadením, nevítaný hosť z iných sfér napr. prácou v kauzálnom poli, rodinnou konšteláciou a pod.

    Stáva sa, že aj po vyliečení priestoru sa problém po čase zopakuje. Môže ísť o návrat – ak ľudia, ktorí priestor obývajú, sú tvorcami negatívnych energií alebo tieto z nejakých príčin priťahujú, alebo sú ich adresátom – môže ísť aj o karmické príčiny, alebo je príčina zložitejšia a jednotlivé vrstvy sa odhaľujú postupne, dávkovane ako vrstvy ľadovca, prípadne môže ísť o úplne nové príčiny,...možností je veľmi veľa.

    Podobne je to aj s kauzálnym poľom človeka. Do kauzálneho poľa sa zachytávajú mentálne, emocionálne aj ďalšie energetické príčiny, prečo sa človek necíti dobre, pociťuje tlak na fyzickej či psychickej úrovni, prečo ho napríklad prenasledujú určité emócie, myšlienky a pod. V tomto poli sa prejavujú aj určité karmické príčiny daného stavu, vzťahové problémy oslabenia polí a i.

    Pracovať v kauzálnom poli človeka sa smie prísne iba na žiadosť dotyčnej  alebo oprávnenej osoby so súčasným duchovným povolením. Účinky sa  v opodstatnených prípadoch dosahujú okamžite, v niektorých prípadoch trvá určitú dobu, kým sa premietnu z jednej frekvenčnej  úrovne do psychickej a fyzickej. Prirodzene, duša človeka môže aj zmeniť svoj postoj a rozhodnúť sa z určitých, a to aj z učebných dôvodov o návrat pôvodného stavu, čo sa musí rešpektovať.   

   

Modlitba Pána

(podľa pôvodného textu zachovaného v biblii aramejských kresťanských komunít)

 

Rodič náš, Stvoriteľ Kozmu,

svetlo Tvoje priveď do nášho vnútra,

stvor Kráľovstvo Tvoje v nás,

aby želania Tvoje našimi mohli byť-

   vo svetle aj tvare,

daj nám naše každodenné potreby

   v chlebe a poznaní.

Osloboď nás od pút omylov našich,

ako aj my sa zriekame moci danej chybami druhých.

Nedopusť, aby nás povrchné veci očarili,

ale zbav nás od toho, čo zdržuje v Ceste,

lebo Ty dávaš vznik Moci a Životu – Tvojej piesni,

ktorá všetko oslavuje.

 

Amen

Kontakt

Škola LAKreD Alejova 2
Košice
04001
skolalakred@gmail.com